GRENSTÄLL TUNGVIKT

Grenställ GT90 i enkel och dubbelsidigt utförande, installeras antingen med en central stolpe eller monterat mot en vägg. Ställaget har en solid och väl beprövad konstruktion med skruvade armar tillverkade i varmvalsade IPE profiler.

Ställagen är speciellt utformade för att enkelt kunna lagra och organiserad förvaring av långgods som; stålbalkar, rör, virkesförpackningar, metallskivor, lådor, brädor eller lister i olika längder.

Dimensionering och tillverkning sker utifrån krav från varje enskild leverans, vilket skapar stor flexibilitet då varje installation anpassas utifrån; last, höjd, armlängd och förekommande arbetsmiljö.  Ett stort tillbehörsprogram gör att ställaget kan anpassas efter behov och användningsområde.

En förutsättning för rätt dimensionering av grenstället är att man tar reda på vad som skall lagras; godsvikt, dimensioner, geometri och godsets placering i ställaget.

Kontakta oss för offert.